Workshops

Tijdens het congres vinden twee workshoprondes plaats. Tijdens deze rondes kunt u de volgende workshops volgen.

Titel en spreker(s)

AImmunotherapie bij ouderen: maakt leeftijd uit?
Ellen Kapiteijn – Internist-oncoloog & Simon Mooijaart – Internist ouderengeneeskunde
BGeriatrisch assessment: back to basics
Huub Maas – Geriater & Hanneke Kleiwegt – Verpleegkundig specialist
CZelfbeschikking bij de oudere patient met kanker
Franchette van den Berkmortel – Internist-oncoloog & Lia van Zuijlen – Internist-oncoloog
DMedicatie optimaliseren bij ouderen met kanker
Edwin Brokaar – Apotheker & Machteld Wymenga – Internist-oncoloog
EBesluitvorming met behulp van Physical performance measures
Frederiek van den Bos – Internist & Daniel Souwer – Arts-onderzoeker
FEnergieverdeling tijdens en na oncologische behandeling
Jantina Kroese – Ergotherapeute & Ruth Kuiper – Maatschappelijk werker