Accreditatie

Accreditatie is toegekend door de onderstaande verenigingen. Zodra deze is toegekend leest u het op deze pagina.

 

  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO): 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG): 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH): 5 punten
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV ): 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH): 5 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU): 5 punten
  • Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VenVN): 5 punten
  • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA): 5 punten