Terugblik

Dit symposium vond plaats op 1 november 2017. U kunt de presentaties terugvinden op de pagina Downloads.

 

Uitnodiging

Het behandelen van ouderen met kanker is en blijft een grote uitdaging. Als professionals worstelen we met de vraag welke behandeloptie het beste bij onze oudere kankerpatiënten past en dan met name wat de gewenste behandeluitkomst is en welke impact te verwachten is van de verschillende beschikbare behandelingen. Vooral in een tijd waarin nieuwe innovatieve anti- tumor therapieën op de markt komen is het de vraag wat deze voor de oudere patiënt met kanker betekenen.

Hoe leveren we optimale zorg op maat? Kunnen ouderen door lichamelijke training zelf  bijdragen aan de verdraagbaarheid van de behandeling? Welke consequenties hebben oncologische behandeling voor het functioneren en de kwaliteit van leven van een oudere oncologische patiënt op de langere termijn? En wat is kwaliteit van leven eigenlijk?

Al deze vragen en nog meer worden besproken op het tweejaarlijks Nationale symposium Kanker bij ouderen, georganiseerd door Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe). Natuurlijk ontbreken de workshops niet. In deze interactieve sessies wordt multidisciplinair aandacht besteed aan een breed oncologisch pallet van onderwerpen.

Het symposium Kanker bij ouderen wordt voor de 8e keer georganiseerd en wordt elk jaar groter. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan dit multidisciplinair symposium en we hopen dat u ook dit jaar weer in grote getale aanwezig zult zijn.

Tot ziens in Ede!

Marije Hamaker
Voorzitter programmacommissie GeriOnNe

 Doelgroep

Tot de doelgroep van dit symposium behoren medisch specialisten, specialistisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialist en physician assistants.

 Onderwerpen

 • Wat is kwaliteit van leven? Waar gaat het om?
 • Visie zorgverzekeraars op geriatrische oncologie 
en patiëntgerichte uitkomsten van zorg.
 • Cognitieve gevolgen van oncologische behandelingen
.
 • Functionele uitkomsten bij ouderen met kanker.
 • Borstkanker behandeling: one size fits all?
 • Prehabilitatie en revalidatie bij abdominale chirurgie

 Workshops

 • Immunotherapie
 • Zelfbeschikking bij de oudere patiënt met kanker
 • Medicatie optimaliseren bij ouderen met kanker
 • Besluitvorming met behulp van Physical performance measures
 • Energieverdeling tijdens en na oncologische behandeling

Sponsors

Hoofdsponsors

Sponsors